Privacybeleid

Privacybeleid Mijnes Jouwes

Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-02-2023.

Mijnes Jouwes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijnes Jouwes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • rekeningnummer / IBAN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijnes Jouwes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen bij je af te leveren (voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (voor- en achternaam + e-mailadressen)
 • Om je op de hoogte te houden van jouw eigen kleding, die je bij ons in consignatie hebt gegeven (naam, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Uitbetalen van de opbrengst van jouw verkochte kledingstukken (naam en rekeningnummer / IBAN)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mijnes Jouwes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens ivm order: Voor- en achternaam, adres en e-mailadres: één jaar bij afgesloten orders (zodat we binnen een jaar je contactgegevens terug kunnen vinden bij een vervolgaankoop)
 • Mailinglist: Voor- en achternaam en e-mailadres: tot je je uitschrijft
 • Persoonsgegevens inbrengers: Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer: tot twee jaar nadat de laatste kledingstukken van jou opgehaald of verkocht zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijnes Jouwes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst en/of doen wij een beroep op hun verwerkingsverantwoordelijkheid om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijnes Jouwes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze bedrijven zijn:

 • DPD, DHL en PostNL: voor het verzenden van de bestellingen
 • Google Drive: voor het opslaan en beheren van de contactgegevens aangaande mailinglist alsmede de persoonsgegevens van de inbrengers
 • Digital Ocean: webhosting en database

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijnes Jouwes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijnes Jouwes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mijnesjouwes.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mijnes Jouwes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijnes Jouwes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mijnesjouwes.nl.

Contactgegevens

Je kunt contact opnemen met Mijnes Jouwes via onderstaande gegevens:
info@mijnesjouwes.nl
Burgemeester Meineszplein 26a
3022XC Rotterdam
+31640938390
https://www.mijnesjouwes.nl